Istraživanje o virtualnim asistentima u Hrvatskoj (vol. 3, 2023. godina)

Istraživanje o virtualnim asistentima u Hrvatskoj (vol. 3, 2023. godina)

Objavljeno
Aug 4, 2023
Piše
Sanja Veletanlić

O istraživanju

Svrha istraživanja: utvrđivanje činjeničnog stanja i spremnosti hrvatskog tržišta na korištenje i pružanje usluga virtualne asistencije u 2023. godini. Istraživanje smo proveli nastavno na vol. 2 istog istraživanja provedenog 2021. godine i vol. 1 iz 2020. godine.
Način istraživanja: ispitanici su putem interneta odgovarali na upitnik koji se sastojao od tri grupe pitanja:
 • opća socio-demografska pitanja (9 pitanja)
 • pitanja za ispitanike koji su se deklarirali kao virtualni asistenti (24 pitanja)
 • pitanja za sve ostale ispitanike (oni koji nisu virtualni asistenti) (14 pitanja)
👥
Uzorak: Ukupno 433 ispitanika, od toga 104 virtualnih asistenata.
Trajanje istraživanja: odgovore na upitnik smo prikupljali tijekom proljeća 2023. godine.
Istraživanje provodi: Go2human Hub (Go2human Hub je brand Ljudomata; LJUDOMAT, obrt za usluge, vl. Sanja Veletanlić).

Sadržaj:
O istraživanjuGlavni zaključci istraživanjaNovo zanimanje suočava se sa strahom od promjena i inovacijaBroj virtualnih asistenata u Hrvatskoj rasteIsplati li se biti virtualni asistent u Hrvatskoj?Virtualni asistent je visokoobrazovana žena s prethodnim radnim iskustvomTko su i što o virtualnoj asistenciji misle (potencijalni) klijenti?Odgovori na pitanja iz upitnikaSocio-demografske karakteristike ispitanika1. Dobne skupine ispitanika2. Udio žena i muškaraca3. Udio ispitanika po županijama4. Stupanj obrazovanja ispitanika5. Primarno područje djelatnosti ispitanika6. Veličina organizacije u kojoj su ispitanici zaposleni ili čiji su vlasnik7. Samoprocjena razine informatičkog znanja i tehnološke pismenosti ispitanika8. Koliko sati dnevno ispitanici provode na internetu?9. Vole li ispitanici promjene?Odgovori na pitanja iz upitnika po grupama ispitanikaVirtualni asistenti1. Koliko dugo se virtualni asistenti bave virtualnom asistencijom?2. Koliko je prethodno radno iskustvo virtualnih asistenata?3. Je li virtualna asistencija primarni ili sekundarni izvor prihoda?4. Koji je primarni oblik poslovanja putem kojeg VA pružaju usluge?5. Koja je struktura klijenata prema lokaciji?6. Koja je struktura klijenata prema vrsti (tvrtke/privatne osobe)?7. Putem kojih kanala virtualni asistenti pronalaze klijente?8. Putem kojih kanala virtualni asistenti pronalaze najviše klijenata?9. Koje usluge nude virtualni asistenti?10. Koja usluga donosi najviše prihoda virtualnim asistentima?11. Naplaćuju li virtualni asistenti svoje usluge po satu ili paušalno?12. Koliko sati tjedno virtualni asistenti rade kao virtualni asistenti?13. Rade li virtualni asistenti vikendom i praznikom?14. Koje su najveće prednosti posla virtualnog asistenta?15. Koliko su virtualni asistenti zadovoljni svojim poslom?16. Dolaze li virtualni asistenti lako ili teško do novih klijenata?17. Kolike su razlike u spremnosti domaćih i stranih klijenata na suradnju s VA?18. Znaju li drugi ljudi tko/što je virtualni asistent (VA)?19. Smatraju li virtualni asistenti da je virtualna asistencija cijenjeno zanimanje?20. Žele li virtualni asistenti zamijeniti svoj VA posao za klasični stalni posao?21. Koliku prosječnu cijenu sata rada postižu virtualni asistenti?22. Najniža naplaćena cijena sata virtualne asistencije23. Najviša naplaćena cijena sata virtualne asistencije24. Koliko su virtualni asistenti zadovoljni i koliko ih virtualna asistencija ispunjava?Ostali ispitanici1. Koja je prva asocijacija ispitanika na spomen virtualnog asistenta?2. Kada su ispitanici prvi puta saznali za virtualne asistente?3. Što, po mišljenju ispitanika, rade i koje usluge nude virtualni asistenti?4. Koje tvrdnje o virtualnim asistentima ispitanici smatraju točnima?5. Koliko je ispitanika koristilo usluge virtualnih asistenata?6. Koja je struktura korisnika usluga virtualne asistencije po funkciji?7. Koja je struktura korisnika usluga virtualne asistencije po spolu?8. Koliko su korisnici zadovoljni suradnjom s virtualnim asistentima?9. Na koliko bi sati tjedno ispitanici angažirali virtualnog asistenta?10. Koji je najbolji načini za pronalazak virtualnog asistenta?11. Što je ispitanicima važno kod odabira virtualnog asistenta?12. Za koji su segment poslovanja ispitanici angažirali virtualnog asistenta?13. Koliko su ispitanici spremni platiti uslugu virtualne asistencije?14. Ima li angažman VA pozitivan utjecaj na poslovanje i/ili život?Komentari virtualnih asistenata koji su sudjelovali u istraživanjuKomentari ostalih ispitanika koji su sudjelovali u istraživanjuPosebna zahvala anonimnim ispitanicima na direktnim komentarima podrške! 🧡

Glavni zaključci istraživanja

Novo zanimanje suočava se sa strahom od promjena i inovacija

2020. godine je virtualni asistent u Hrvatskoj bio nepoznat pojam. Tada je čak 22% ispitanika (svaki peti) za virtualne asistente prvi puta čulo tek u trenutku kada su bili zamoljeni da ispune anketni upitnik o virtualnim asistentima. Ako uzmemo u obzir da smo (i) to istraživanje proveli među populacijom koja je visokoobrazovana i svakodnevno provodi puno vremena na internetu (dobro informirana populacija) možemo zaključiti da su virtualni asistenti 2020. godine bili potpuna novina na domaćem tržištu.
ℹ️
Zanimanje virtualnog asistenta (definicija): Virtualni asistent (eng. Virtual assistant, skraćeno VA) najčešće je samozaposlena osoba ili freelancer koja kao vanjski suradnik pruža širok spektar poslovnih usluga fizičkim i pravnim osobama. Najčešće su to usluge administrativne i operativne naravi, a pružaju se na daljinu, putem interneta.
2021. godine se informiranost tek malo poboljšala. Iako se u krugovima onih koji se bave virtualnom asistencijom često moglo čuti da "imaju osjećaj da iskaču iz paštete" u pokušaju informiranja poduzetnika, udio onih koji nikada prije popunjavanja upitnika nisu čuli za virtualne asistente pao je s 22% tek na 18%.
notion image
Da svi ti napori i pokušaji informiranja o virtualnoj asistenciji ipak nisu bili uzaludni vidimo po smanjenom broju ispitanika koji ove godine u upitniku odgovaraju da su za virtualne asistente prvi puta čuli "upravo sada". 2023. godine se broj takvih ispitanika smanjio na 5%.
Iako je informiranost porasla, i pojedini virtualni asistenti bilježe porast potražnje, uspoređujući podatke istraživanja iz 2021. i 2023. godine vidimo da broj onih koji su koristili usluge virtualnih asistenata stagnira.
notion image
Dok se u Hrvatskoj tek 11% ispitanika odlučilo angažirati virtualnog asistenta, u svijetu je situacija bitno drugačija: 67% vlasnika tvrtki u SAD-u je angažiralo barem jednog virtualnog asistenta u 2022. godini (Virtudesk).
Trebale su 3+ godine da se u Hrvatskoj proširi vijest o tome da virtualni asistenti uopće postoje.
Koliko godina i edukacije tržišta će još trebati da se domaći poduzetnici u većem broju ohrabre sami isprobati novu uslugu i uvesti promjene u svoje poslovanje, to ćemo vidjeti tek u budućnosti.
💬
Višnja Željeznjak, edukatorica, mentorica i savjetnica za edukacijski marketing i B2B digitalni marketing, pokretačica platforme za poslovne edukacije Eduza.hr; Logit internet usluge d.o.o.
Komentar: Tek se sad, u 2023. godini, mali poduzetnici otvaraju za veći angažman virtualnih asistenata. Vidim da im je lakše odlučiti se nakon što razgovaraju sa mnom.
Garantiram da otpor nije u tome što poduzetnici ne bi imali budžet (imaju), nego prepreke leže u tome što sav posao organizacije delegiranja poduzetnik mora odraditi sam. Poduzetnici će se radije još malo patiti u preopterećenosti (jer to znaju hendlati) nego se uhvatiti ogromne promjene (u potpunosti ih shvaćam, i ja odlažem teške promjene).
Zato smatram da na tržištu ima dovoljno mjesta za dodatnu uslugu koja će problem delegiranja u potpunosti riješiti, od A do Ž: organiziranje delegiranja.
notion image

Broj virtualnih asistenata u Hrvatskoj raste

Točan broj virtualnih asistenata koji svoje usluge pružaju u Hrvatskoj gotovo je nemoguće odrediti zbog činjenice da se usluge virtualne asistencije mogu pružati na više načina (putem vlastite tvrtke/obrta, putem stranih i domaćih platformi, kao fizička osoba putem ugovora). Ne postoji službeni registar koji bi popisao sve virtualne asistente u Hrvatskoj.
Uzevši u obzir:
 • rezultate prošlih istraživanja i procjenu da je 2020. godine u Hrvatskoj bilo oko stotinu (100) aktivnih virtualnih asistenata, a krajem 2021. da ih je bilo oko 200 aktivnih,
 • višestruko povećanje broja ispitanika koji su se deklarirali kao virtualni asistenti - od 12 (2020.), preko 56 (2021.) do 104 ispitana virtualna asistenta u aktualnom istraživanju (2023.),
 • da se više od pola (53%) ispitanih virtualnih asistenata ove godine virtualnom asistencijom bavi 0 - 11 mjeseci,
dolazimo do sljedeće procjene:
👩‍💻
Procjenjujemo da u 2023. godini u Hrvatskoj aktivno oko 400 virtualnih asistenata.
 
notion image
Promatrajući trend rasta broja virtualnih asistenata kroz godine možemo uočiti da Hrvatska dobije oko 100 novih virtualnih asistenata godišnje.
 
💬
Mia Biberović, glavna urednica ShiftMaga i Netokracije
notion image
Komentar:
Kad sam prvi put imala potrebu za virtualnim asistentom prije nekoliko godina, nisam zapravo ni znala da trebam virtualnog asistenta. 😊 Tek sam, zahvaljujući preporukama divnih ljudi, shvatila da je to upravo ono što mojoj tvrtki treba, ali i mnogim drugima.
U međuvremenu je scena virtualnih asistenata počela zbijati redove i davati jasno do znanja što može ponuditi poduzetnicima, odnosno tvrtkama. Od potpunog nepoznavanja pojma virtualni asistent, do cijele jedne industrije – virtualna asistencija u nekoliko godina proživjela je pravu malu (r)evoluciju.
Sad još samo ostaje na poduzetnicima da u potpunosti prepoznaju vrijednost koju jedan dobar virtualni asistent može pružiti, a to je ponekad najteže – pustiti dio posla nekom drugom. Možda je vrijeme za edukaciju o delegiranju?

Isplati li se biti virtualni asistent u Hrvatskoj?

2020. godine procijenjena prosječna cijena sata virtualne asistencije iznosila je 15,26 EUR (115 kn), a 2021. neznatno je porasla na 15,79 EUR (119 kn) po satu.
👩‍💻
Prosječna cijena sata virtualne asistencije 2023. godine u Hrvatskoj porasla je na 20,50 EUR.
Do te procjene smo došli temeljem odgovora 104 ispitanih virtualnih asistenata. Većina ih je odgovorila da:
 • postiže prosječnu cijenu sata od 16 do 25 EUR (60%)
 • trenutno naplaćuje najmanje 16-20 EUR po satu (34%)
 • trenutno naplaćuje najviše 21-25 EUR po satu (31%)
 
Kada pričamo o satnicama virtualnih asistenata, važno je ne zaboraviti da virtualni asistenti ne rade za neto plaću (nisu zaposleni kod poslodavca), već su najčešće samozaposleni kao obrtnici (uglavnom obrtnici s paušalnim oporezivanjem). To znači da je ono što naplate prihod, tj. bruto iznos od kojeg dio odlazi na mjesečne obveze prema državi (porezi i doprinosi), dio na opremu koju koriste za rad, dio na sve druge troškove poslovanja (software, edukacije, marketing i drugi tekući troškovi).
Dodatno, virtualni asistenti koji svoje usluge naplaćuju po satu, naplaćuju isključivo efektivne, tj. produktivne sate. Takvim načinom rada i poštenim mjerenjem radnih sati u praksi i oni najaktivniji virtualni asistenti u radnom danu naplate tek oko 3-4 sata svog rada.
notion image
ℹ️
Ako računamo da virtualni asistent u prosjeku naplati 3 sata dnevno, dolazimo do prosječnih mjesečnih (bruto) prihoda od 1.230 EUR (3 sata x 20 radnih dana x 20,5 EUR).
Kada taj bruto iznos usporedimo s prosječnom mjesečnom isplaćenom neto plaćom po zaposlenome u pravnim osobama u Hrvatskoj koja je za travanj 2023. godine iznosila 1.122 eura jasno je da se većina virtualnih asistenata neće brzo i lako obogatiti baveći se samo virtualnom asistencijom.
Fleksibilnost radnog vremena, samostalnost prilikom odabira klijenata i poslova te mogućnost rada od doma su za većinu virtualnih asistenata razlozi zbog kojih odabiru raditi taj posao. Usprkos činjenici da se virtualnom asistencijom neće lako obogatiti, samostalnost i fleksibilnost ih čine jako zadovoljnima poslom koji rade.
 
💬
Klara Frančišković, Virtualna asistentica, Customer experience konzultantica, Expertise, obrt za poslovne usluge
Komentar:
Svijest o angažiranju vanjskog suradnika povećala se u velikom postotku kod domaćih klijenata. Shvatila sam isto po broju upita koji dolaze.
Prije godinu dana i dalje sam objašnjavala što predstavlja sam pojam VA, danas me ljudi kontaktiraju s konkretnim pitanjima i žele suradnju.
notion image
Sve se više VA nišira, što je dobro i za njih i za same klijente.
Nažalost, mnogi VA još uvijek nisu dovoljno transparentni po pitanju cijena i načina suradnje, pa ponekad potencijalne klijente dovode u zabludu, jer ne znaju što mogu očekivati od same suradnje.
Ono što nije dobro je dumping cijena - očaj od nedovoljnog broja klijenata i neočekivanog prihoda dovodi do velike razlike u cijenama. Mnogi VA još nisu osvijestili da njima ovo nije novi posao, već paket znanja i vještina koje su gradili godinama na poslovima koje su radili za nekog drugog. Drago mi je da se domaće tržište probudilo i spremno prihvaća poslovne suradnje s vanjskim suradnicima i daju im sve veće povjerenje.

Virtualni asistent je visokoobrazovana žena s prethodnim radnim iskustvom

Svijetom virtualne asistencije u Hrvatskoj i dalje vladaju žene (95%) koje su visokoobrazovane (77%) i starije od 30 godina (89%) te imaju prethodno radno iskustvo od minimalno 6 godina (66%).
notion image
Temeljem odgovora 104 ispitanih virtualnih asistenata saznali smo:
 • 89% ispitanih virtualnih asistenata starije je od 30 godina
 • 95% ispitanih virtualnih asistenata su žene
 • 77% ispitanih VA ima završen barem preddiplomski studij
 • 67% ispitanih virtualnih asistenata je samozaposleno
 • 88% ispitanih virtualnih asistenata procjenjuje svoje informatičko znanje i tehnološku pismenost kao iznadprosječno
 • 53% ispitanih virtualnih asistenata se virtualnom asistencijom bavi manje od godinu dana
 • 66% ispitanih virtualnih asistenata ima više od 6 godina prethodnog radnog iskustva (48% više od 10 godina prethodnog radnog iskustva)
 • 63% ispitanih virtualnih asistenata ima vlastiti obrt s paušalnim oporezivanjem
 • 62% ispitanih virtualnih asistenata surađuje isključivo s domaćim klijentima
 • 80% ispitanih virtualnih asistenata pronalazi klijente putem preporuka (uz ostale kanale), a za 61% njih je to kanal kojim dobivaju najviše klijenata
 • 74% ispitanih virtualnih asistenata nudi usluge iz područja administracije (uz ostale usluge), a za 33% njih je to područje koje im donosi najviše prihoda
 • prosječna cijena sata virtualne asistencije kreće se od 16 do 25 EUR po satu (60% ispitanih virtualnih asistenata)
 • 13% ispitanih virtualnih asistenata naplatilo je svoje usluge bar jednom više od 36 EUR po satu
 • 7% ispitanih virtualnih asistenata svoje usluge uvijek naplaćuje ispod 10 EUR po satu
 • 65% ispitanih virtualnih asistenata iskazuje najvišu razinu zadovoljstva svojim poslom
 

Tko su i što o virtualnoj asistenciji misle (potencijalni) klijenti?

Temeljem odgovora ostalih 329 ispitanika saznali smo:
 • najveći udio ostalih ispitanika (36%) je za virtualne asistente prvi puta čuo u posljednjih godinu dana
 • 11% ostalih ispitanika je koristilo usluge virtualne asistencije
 • 15% ostalih ispitanika ozbiljno planira početi koristiti usluge virtualne asistencije u budućnosti
 • najveći udio ostalih ispitanika koji su koristili usluge virtualne asistencije (26%) se deklarira kao vlasnik tvrtke
 • većina ispitanih korisnika usluga virtualne asistencije su žene (74%)
 • 57% ispitanih korisnika usluga virtualne asistencije su iznimno zadovoljni primljenom uslugom
 • 59% ispitanih korisnika usluga virtualne asistencije je angažiralo virtualne asistente na manje od 8 sati tjedno
 • 69% ispitanih korisnika usluga virtualne asistencije smatra preporuke najboljim načinom za pronalazak virtualnog asistenta
 • najveći udio (43%) ispitanih korisnika usluga virtualne asistencije smatra da su prilikom odabira virtualnog asistenta najvažnija znanja i vještine asistenta. Cijena je tek na 4. mjestu po važnosti, iza znanja i vještina, pouzdanosti i preporuka.
 • najveći udio ispitanih korisnika usluga virtualne asistencije (46%) je angažirao virtualnog asistenta za administraciju i operativne poslove
 • najveći udio ispitanih korisnika usluga virtualne asistencije (23%) je uslugu virtualne asistencije spreman platiti najviše 11-15 EUR, dok ih je 14% spremno platiti i više od 36 EUR po satu
 

Odgovori na pitanja iz upitnika

Socio-demografske karakteristike ispitanika

1. Dobne skupine ispitanika

notion image
👩🏻‍💻
Virtualni asistenti
 • 89% ispitanih virtualnih asistenata starije je od 30 godina, a najveći udio (46%) se nalazi u dobnoj skupini od 30 do 39 godina.
 • Među ispitanim virtualnim asistentima nema ni jednog VA u studentskoj populaciji (dobna skupina 18 - 24 godina).
👥
Ostali ispitanici
 • 86% ostalih ispitanika starije je od 30 godina, a najveći udio (42%) se nalazi u dobnoj skupini od 30 do 39 godina.

2. Udio žena i muškaraca

notion image
👩🏻‍💻
Virtualni asistenti
 • 95% ispitanih virtualnih asistenata čine žene. Od ukupno 104 ispitanih virtualnih asistenata bilo je 5 muškaraca i 99 žena.
👥
Ostali ispitanici
 • Žene čine većinu (83%) i među ostalim ispitanicima.

3. Udio ispitanika po županijama

notion image
👩🏻‍💻
Virtualni asistenti
 • Najveći broj ispitanih virtualnih asistenata dolazi iz Grada Zagreba (31%), Zagrebačke (11%), Primorsko-goranske (9%) i Osječko-baranjske županije (9%).
👥
Ostali ispitanici
 • Najveći broj ostalih ispitanika dolazi iz Zagreba (33%), no imali smo ispitanike i iz svih drugih županija.

4. Stupanj obrazovanja ispitanika

notion image
👩🏻‍💻
Virtualni asistenti
 • Struktura ispitanih virtualnih asistenata pokazuje da su virtualni asistenti visokoobrazovani: 77% ispitanih VA ima završen barem preddiplomski studij.
👥
Ostali ispitanici
 • Struktura ostalih ispitanika je također pretežito visokoobrazovana.

5. Primarno područje djelatnosti ispitanika

notion image
👩🏻‍💻
Virtualni asistenti
 • Najveći udio virtualnih asistenata se svrstava u Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (47%).
👥
Ostali ispitanici
 • Najveći udio ostalih ispitanika se svrstava u djelatnosti iz područja Informacija i komunikacija (21%).

6. Veličina organizacije u kojoj su ispitanici zaposleni ili čiji su vlasnik

notion image
👩🏻‍💻
Virtualni asistenti
 • 67% virtualnih asistenata je samozaposleno.
👥
Ostali ispitanici
 • Ostali ispitanici su ravnomjerno raspoređeni u različitim veličinama organizacija.

7. Samoprocjena razine informatičkog znanja i tehnološke pismenosti ispitanika

notion image
👩🏻‍💻
Virtualni asistenti
 • 88% virtualnih asistenata svoje informatičko znanje i tehnološku pismenost procjenjuje kao iznadprosječno (68% napredno + 20% izvanredno).
👥
Ostali ispitanici
 • 71% ostalih ispitanika svoje informatičko znanje i tehnološku pismenost procjenjuje kao iznadprosječno.

8. Koliko sati dnevno ispitanici provode na internetu?

notion image
👩🏻‍💻
Virtualni asistenti
 • Većina virtualnih asistenata (54%) dnevno provodi više od 8 sati na internetu.
👥
Ostali ispitanici
 • Najveći udio ostalih ispitanika (40%) dnevno provodi više od 8 sati na internetu.

9. Vole li ispitanici promjene?

notion image
👩🏻‍💻
Virtualni asistenti
 • Virtualni asistenti vole promjene (91%).
👥
Ostali ispitanici
 • Ostali ispitanici također većinom vole promjene (81%).
 

Odgovori na pitanja iz upitnika po grupama ispitanika

Virtualni asistenti

1. Koliko dugo se virtualni asistenti bave virtualnom asistencijom?

Pitanje iz upitnika: Koliko dugo radite kao virtualni asistent?
notion image

2. Koliko je prethodno radno iskustvo virtualnih asistenata?

Pitanje iz upitnika: Koliko ste radnog iskustva imali prije no što ste počeli raditi kao virtualni asistent?
notion image

3. Je li virtualna asistencija primarni ili sekundarni izvor prihoda?

Pitanje iz upitnika: Bavite li se virtualnom asistencijom primarno ili sekundarno?
notion image

4. Koji je primarni oblik poslovanja putem kojeg VA pružaju usluge?

Pitanje iz upitnika: Odaberite primarni oblik poslovanja putem kojeg pružate usluge virtualne asistencije.
notion image

5. Koja je struktura klijenata prema lokaciji?

Pitanje iz upitnika: Struktura Vaših klijenata prema lokaciji.
notion image

6. Koja je struktura klijenata prema vrsti (tvrtke/privatne osobe)?

Pitanje iz upitnika: Struktura Vaših klijenata prema vrsti (tvrtke / privatne osobe).
notion image

7. Putem kojih kanala virtualni asistenti pronalaze klijente?

Pitanje iz upitnika: Putem kojih kanala pronalazite klijente? Odaberite najviše 3 opcije.
notion image

8. Putem kojih kanala virtualni asistenti pronalaze najviše klijenata?

Pitanje iz upitnika: Kojim putem dobivate najviše klijenata? Odaberite samo jedan odgovor.
notion image

9. Koje usluge nude virtualni asistenti?

Pitanje iz upitnika: Koje usluge nudite kao virtualni asistent? Odaberite najviše 3 opcije (ako nudite više od toga, odaberite 3 najčešće).
notion image

10. Koja usluga donosi najviše prihoda virtualnim asistentima?

Pitanje iz upitnika: Koja usluga vam donosi najviše prihoda? Odaberite samo jednu opciju.
notion image

11. Naplaćuju li virtualni asistenti svoje usluge po satu ili paušalno?

Pitanje iz upitnika: Radite li obračun po satu ili ugovarate fiksne mjesečne (tjedne) iznose?
notion image

12. Koliko sati tjedno virtualni asistenti rade kao virtualni asistenti?

Pitanje iz upitnika: Koliko sati tjedno provedete radeći kao virtualni asistent za klijente?
notion image

13. Rade li virtualni asistenti vikendom i praznikom?

Pitanje iz upitnika: Radite li vikendom i praznikom?
notion image

14. Koje su najveće prednosti posla virtualnog asistenta?

Pitanje iz upitnika: Što smatrate prednostima posla virtualnog asistenta? Odaberite najviše 3 opcije.
notion image

15. Koliko su virtualni asistenti zadovoljni svojim poslom?

Pitanje iz upitnika: Koliko Vas posao virtualnog asistenta ispunjava i koliko ste zadovoljni tim poslom? Odgovori na skali od “1 - Uopće nisam zadovoljan/a” do “5 - Jako sam zadovoljan/a”.
notion image

16. Dolaze li virtualni asistenti lako ili teško do novih klijenata?

Pitanje iz upitnika: Koliko lako pronalazite klijente i poslove kao virtualni asistent?
notion image

17. Kolike su razlike u spremnosti domaćih i stranih klijenata na suradnju s VA?

Pitanje iz upitnika: Procijenite spremnost domaćih i stranih klijenata na suradnju s virtualnim asistentima. Odgovori na skali od “1 - Nisu uopće spremni (otvoreni) za to” do “5 - Izuzetno su spremni”.
notion image

18. Znaju li drugi ljudi tko/što je virtualni asistent (VA)?

Pitanje iz upitnika: Kada nekome kažete da radite kao virtualni asistent, koliko morate objašnjavati što to znači?
notion image

19. Smatraju li virtualni asistenti da je virtualna asistencija cijenjeno zanimanje?

Pitanje iz upitnika: Smatrate li da je posao virtualnog asistenta cijenjeno zanimanje? Odgovori na skali od “1 - Uopće nije cijenjeno” do “5 - Iznimno je cijenjeno”.
notion image

20. Žele li virtualni asistenti zamijeniti svoj VA posao za klasični stalni posao?

Pitanje iz upitnika: Biste li posao virtualnog asistenta rado zamijenili za stalni posao u nekoj tvrtki?
notion image

21. Koliku prosječnu cijenu sata rada postižu virtualni asistenti?

Pitanje iz upitnika: Koja je prosječna cijena sata virtualne asistencije koju postižete?
notion image

22. Najniža naplaćena cijena sata virtualne asistencije

Pitanje iz upitnika: Koja je najniža cijena sata virtualne asistencije koju trenutno naplaćujete klijentima?
notion image

23. Najviša naplaćena cijena sata virtualne asistencije

Pitanje iz upitnika: Koja je najviša cijena sata virtualne asistencije koju trenutno naplaćujete klijentima?
notion image

24. Koliko su virtualni asistenti zadovoljni i koliko ih virtualna asistencija ispunjava?

Pitanje iz upitnika: Koliko Vas posao virtualnog asistenta ispunjava i koliko ste zadovoljni tim poslom?
notion image
 

Ostali ispitanici

 

1. Koja je prva asocijacija ispitanika na spomen virtualnog asistenta?

Pitanje iz upitnika: Koja je Vaša prva asocijacija na spomen 'virtualnog asistenta'?
notion image

2. Kada su ispitanici prvi puta saznali za virtualne asistente?

Pitanje iz upitnika: Kada ste prvi puta čuli i saznali za virtualne asistente (ljude koji se bave virtualnom asistencijom)?
notion image

3. Što, po mišljenju ispitanika, rade i koje usluge nude virtualni asistenti?

Pitanje iz upitnika: Što sve virtualni asistenti rade? Odaberite sve one usluge za koje znate da ih virtualni asistenti pružaju.
notion image

4. Koje tvrdnje o virtualnim asistentima ispitanici smatraju točnima?

Pitanje iz upitnika: Koje od niže navedenih tvrdnji su TOČNE?
notion image

5. Koliko je ispitanika koristilo usluge virtualnih asistenata?

Pitanje iz upitnika: Jeste li ikada koristili usluge virtualnog asistenta?
notion image
notion image

6. Koja je struktura korisnika usluga virtualne asistencije po funkciji?

Pitanje iz upitnika: Jeste li ikada koristili usluge virtualnog asistenta? - Odgovor: Da.
Pitanje iz upitnika: Odaberite opciju koja najbolje opisuje Vaš trenutni status.
notion image

7. Koja je struktura korisnika usluga virtualne asistencije po spolu?

Pitanje iz upitnika: Jeste li ikada koristili usluge virtualnog asistenta? - Odgovor: Da.
Pitanje iz upitnika: Vi ste? - Muškarac/Žena.
notion image

8. Koliko su korisnici zadovoljni suradnjom s virtualnim asistentima?

Pitanje iz upitnika: Jeste li ikada koristili usluge virtualnog asistenta? - Odgovor: Da.
Pitanje iz upitnika: Koliko ste (bili) zadovoljni suradnjom s virtualnim asistentom?
notion image

9. Na koliko bi sati tjedno ispitanici angažirali virtualnog asistenta?

Pitanje iz upitnika: Na koliko sati tjedno ste angažirali virtualnog asistenta ili to planirate u budućnosti?
notion image

10. Koji je najbolji načini za pronalazak virtualnog asistenta?

Pitanje iz upitnika: Jeste li ikada koristili usluge virtualnog asistenta? - Odgovor: Da.
Pitanje iz upitnika: Koji je najbolji način za pronalazak virtualnog asistenta?
notion image

11. Što je ispitanicima važno kod odabira virtualnog asistenta?

Pitanje iz upitnika: Jeste li ikada koristili usluge virtualnog asistenta? - Odgovor: Da.
Pitanje iz upitnika: Što je najvažnije kod odabira virtualnog asistenta?
notion image

12. Za koji su segment poslovanja ispitanici angažirali virtualnog asistenta?

Pitanje iz upitnika: Jeste li ikada koristili usluge virtualnog asistenta? - Odgovor: Da.
Pitanje iz upitnika: Za koji segment poslovanja ste angažirali virtualnog asistenta?
notion image

13. Koliko su ispitanici spremni platiti uslugu virtualne asistencije?

Pitanje iz upitnika: Koja je najviša cijena sata virtualne asistencije koju ste spremni platiti?
notion image

14. Ima li angažman VA pozitivan utjecaj na poslovanje i/ili život?

Pitanje iz upitnika: Jeste li ikada koristili usluge virtualnog asistenta? - Odgovor: Da.
Pitanje iz upitnika: Smatrate li da angažman virtualnog asistenta ima pozitivan utjecaj na Vaše poslovanje i/ili život?
notion image

Komentari virtualnih asistenata koji su sudjelovali u istraživanju

✍️
Biti VA nije lako, međutim mislim da ne postoji cijena za to što radim od kuće kad želim i kako želim. Imam znanje koje (strani) klijenti cijene, ne moram ići na neki dosadan uredski posao u 8 ujutro, već radim u vrijeme koje paše mom bioritmu i za svoj rad sam adekvatno plaćena.
✍️
Ja sam početnica, obrt sam otvorila prije 15 dana, trenutno imam jednog klijenta i u izradi mi je web stranica. Nadam se da ću uskoro krenuti raditi s više klijenata, iako mi je samoj dosta teško doći do ljudi kojima je ova vrsta usluge potrebna.
✍️
Posao VA je iznimno lijep posao, pruža odgovornost, preciznost i stalno učenje i usavršavanje
✍️
Posao virtualnog asistenta me je oživio jer sam toliko toga naučila i konstantno se usavršavam što je za mene izuzetno važno. Super je kontakt s različitim ljudima. Ono što je jako teško je naravno doći do klijenata, ali nadam se da će uskoro biti i toga.
✍️
Potpuno druga dimenzija poslovanja, puno truda i upoznavanja novih ljudi kao prednost ovakvog oblika rada.
✍️
Smatram da je za rad kao VA potrebno radno iskustvo. Izvrsna organizacija i multitasking su ključni faktori za uspjeh u ovom poslu.
✍️
Spasila sam se kad sam dala otkaz i počela raditi ovaj posao.
✍️
Tek sam na pocetku karijere VA i zato mi je tesko. Vjerujem da ce se s vremenom to promijeniti jer puno radim i na sebi i na networkingu.
✍️
VA očito treba vremena i truda da postane djelatnost o kojoj ljudi dovoljno znaju da bi je koristili. Do tada VA trebaju ulagati dodatan trud da bi pronašli posao i širili informacije o tome općenito. Nema veze, fora je biti dio novih početaka.
✍️
Zadovoljna, ispunjena.

Komentari ostalih ispitanika koji su sudjelovali u istraživanju

✍️
Koristenje VA je pokazatelj zrelosti, organiziranosti i transparentnosti kompanija koje ih koriste. Pametno upravljanje troskovima i vremenom
✍️
Mislim da je to dobra opcija suradnje s ljudima koji imaju znanje primjereno specifičnim zahtjevima za koje ne treba ili nema potrebe za angažmanom osobe s punim radnim vremenom.
✍️
Premda sam na neka pitanja odgovorio kao da imam negativan stav o virtualnim asistentima - upravo suprotno, vjerujem da je to super i da je jedan od poslova budućnosti.
✍️
Super iskustvo, omogucilo mi je vise vremena za druge poslove
✍️
Super sam zadovoljan uslugom, koristim 3 virtualne asistentice
✍️
Ta vrsta usluge još nije dovoljno eksponirana. Treba biti više u medijima, pričat o tome, sudjelovat u više konferencija itd.
✍️
Trenutno bi se teško odlučila na angažiranje VA it razloga negativne percepcije istih u javnosti. Način samopromocije pojedinih VA mi stvara odbojnost iz razloga što se stalno potencira na osobnim privatnim detaljima VA, kao npr. to su žene poduzetnice i majke koje uspijevaju uskladiti privatni i poslovni život, one imaju vremena da brinu o djeci, rade kad žele itd itd A svi znamo da je pozadina priče totalno drugačija, vjerujem da teško pronalaze poslove, rade puno, u vrijeme kad klijent od njih to očekuje, ne zarađuju puno...Tako da bi bilo super da se umjesto kao neke wonder women prezentirate kao profesionalne i diskretne, na usluzi naručitelju...a privatan život ostavite za kave...Nadam se da sam pomogla sa komentarom i da ćete u budućnosti staviti naglasak upravo na profesionalna znanja i vještine koje nude VA. Pozdrav iz Istre
✍️
Vecini VA na LinkedInu nedostaje kvalitetnog prezentiranja kroz profil. I oni koji traze i sami VA bi bili daleko vise zadovoljniji da se odluce biti specificni i jasno navedu s kim zele raditi i konkretne usluge koje nude, a ne da su kao Katica za sve.
✍️
Virtualni asistent je super opcija kada trebate nešto odraditi a nemate vremena. Odlično i za privatne korisnike, a ne samo poslovne.
✍️
Virtualni asistenti su izvrsna pomoć u poslovanju, posebno malih tvrtki koji nemaju resurse za stalno zapošljavanje. Ključ je samo pronaći dobar 'match' što se kroz Hub može vrlo jednostavno postići.
✍️
Virtualni asistenti su ljudi koji osim poduzetničkog duha imaju i volju i želju za konstantno stjecanje novih znanja i vještina. Oni su pravi anđeli za male i srednje poduzetnike... a vjerujem u budućnosti i za velike kompanije.
✍️
Virtualni asistenti u Hrvatskoj svaštare te stoga vjerujem da su u svemu polovično dobri. Za izradu sadržaja za društvene mreže i vođenje društvenih mreža angažirala bi agenciju za digitalni marketing, a ne virtualnog asistenta. Za pisanje sadržaja za web, blog i slično angažirala bi copy writera.
✍️
Voljela bih da biše poduzetnika shvaća benefite angažiranja va

Posebna zahvala anonimnim ispitanicima na direktnim komentarima podrške! 🧡

✍️
Da nema Sanje V. ne bi čuo ni V o virtualnim asistentima. Hvala vam što postojite i ako si ne uspijem izgraditi posao kroz udrugu pokušat ću sa virtualnom asistencijom ;)
✍️
Go2Human Hub rulez
✍️
Draga Sanja ja baš zato mislim da je super to što radiš u Go2human Hub jer možeš pratiti rezultate, iskustva i težiti ka standardizaciji kvalitete. Evo mog prijašnjeg iskustva s osobom koja radi samostalno i nudi uslugu xy koja meni treba: dobar dan - dobar dan treba mi xy, imaš li ponudu? Imam, i ja to radim najjeftnije na tržištu Koliko košta? Mjesec dana je toliko-i-toliko novčanih jedinica Šta mogu očekivati za taj novac? Pa mjesec dana usluge xy Pa šta radiš konkretno u tih mjesec dana? Ako me to pitaš, onda će koštati duplo više. Ja: ????? Tako da mi je odlično iskustvo kad tebe pitam imaš li u Hubu xy, šta se može očekivati, kakva su iskustva drugih, koliko košta itd itd itd - i dobijem ugovor da potpišem, usugu i račun. Bez natezanja, nagađanja i nepoznanica. (a napominjem da jesam zahtjevna i da ne tražim uslugu ako ne znam šta mi treba).
✍️
Sanja je napravila strašan posao na promociji VA. Praktički je dovela VA od “šta je to?!” I “šta oni mogu?” razine do (gotovo) pune prepoznatljivosti, a Klara F. se sjajno nadovezala. Bravo žene!
✍️
Bravo Go2Human Hub! :) sretno
 

 
Go2human Hub je brand Ljudomata.
Go2human Hub je brand Ljudomata.
U Hubu spajamo virtualne asistente i tvrtke i pomažemo im izgraditi dobar i pouzdan poslovni odnos.

LJUDOMAT, obrt za usluge, vl. Sanja Veletanlić Adresa: Crvenog križa 15, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 96547419905 | Email: info@go2human.com IBAN HR0924020061140358347 | Banka: Erste & Steiermärkische Bank d.d.