Istraživanje o virtualnim asistentima u Hrvatskoj [vol. 2]

Istraživanje o virtualnim asistentima u Hrvatskoj [vol. 2]

Objavljeno
Jan 11, 2022
Piše
Sanja Veletanlić

O istraživanju

Svrha istraživanja: utvrđivanje činjeničnog stanja i spremnosti hrvatskog tržišta na korištenje i pružanje usluga virtualnih asistenata. Istraživanje provodimo nastavno na vol. 1 istog istraživanja provedenog 2020. godine. Zanima nas kakva je trenutna percepcija virtualne asistencije u Hrvatskoj i koliko se promijenila u godinu dana.
Način istraživanja: ispitanici su putem interneta odgovarali na upitnik koji se sastojao od tri grupe pitanja:
 • opća socio-demografska pitanja (9 pitanja)
 • pitanja za ispitanike koji su se deklarirali kao virtualni asistenti (21 pitanje)
 • pitanja za sve ostale ispitanike (oni koji sami nisu virtualni asistenti) (15 pitanja)
👥
Uzorak: Ukupno 395 ispitanika, od toga 56 virtualnih asistenata.
Trajanje istraživanja: odgovore na upitnik smo prikupljali od 9.9.2021. do 21.10.2021.
Istraživanje provodi: Go2human Hub (Go2human Hub je brand Ljudomata; LJUDOMAT, obrt za usluge, vl. Sanja Veletanlić).
 
Sadržaj:
O istraživanjuGlavni zaključci istraživanjaBroj virtualnih asistenata se u godinu dana gotovo udvostručioPuno ljudi (još uvijek) nikad nije čulo za virtualne asistenteVirtualni asistenti ne pomažu samo direktorima i vlasnicima poduzećaAdministracija kao nosivi stup virtualne asistencijeProsječna cijena virtualne asistencije se nije znatno promijenilaSvijetom virtualne asistencije vladaju visokoobrazovane i zadovoljne žene s iskustvomSocio-demografske karakteristike ispitanika1. Dobne skupine ispitanika2. Udio žena i muškaraca3. Udio ispitanika po županijama4. Stupanj obrazovanja ispitanika5. Primarno područje djelatnosti ispitanika6. Veličina organizacije u kojoj su ispitanici zaposleni ili čiji su vlasnik7. Samoprocjena razine informatičkog znanja i tehnološke pismenosti ispitanika8. Koliko sati dnevno ispitanici provode na internetu?9. Vole li ispitanici promjene?Odgovori na pitanja iz upitnika po grupama ispitanikaVirtualni asistenti1. Koliko dugo se virtualni asistenti bave virtualnom asistencijom?2. Koliko je prethodno radno iskustvo virtualnih asistenata?3. Je li virtualna asistencija primarni ili sekundarni izvor prihoda?4. Koji je primarni oblik poslovanja putem kojeg VA pružaju usluge?5. Koja je struktura klijenata prema lokaciji?6. Koja je struktura klijenata prema vrsti (tvrtke/privatne osobe)?7. Putem kojih kanala virtualni asistenti pronalaze klijente?8. Putem kojih kanala virtualni asistenti pronalaze najviše klijenata?9. Koje usluge nude virtualni asistenti?10. Koja usluga donosi najviše prihoda virtualnim asistentima?11. Naplaćuju li virtualni asistenti svoje usluge po satu ili paušalno?12. Koliko sati tjedno virtualni asistenti rade kao virtualni asistenti?13. Rade li virtualni asistenti vikendom i praznikom?14. Koje su najveće prednosti posla virtualnog asistenta?15. Koliko su virtualni asistenti zadovoljni svojim poslom?16. Dolaze li virtualni asistenti lako ili teško do novih klijenata?17. Kolike su razlike u spremnosti domaćih i stranih klijenata na suradnju s VA?18. Znaju li drugi ljudi tko/što je virtualni asistent (VA)?19. Smatraju li virtualni asistenti da je virtualna asistencija cijenjeno zanimanje?20. Žele li virtualni asistenti zamijeniti svoj VA posao za klasični stalni posao?21. Koliku prosječnu cijenu sata rada postižu virtualni asistenti?Ostali ispitanici1. Koja je prva asocijacija ispitanika na spomen virtualnog asistenta?2. Kada su ispitanici prvi puta saznali za virtualne asistente?3. Što, po mišljenju ispitanika, rade i koje usluge nude virtualni asistenti?4. Koje tvrdnje o virtualnim asistentima ispitanici smatraju točnima?5.a Koliko je ispitanika koristilo usluge virtualnih asistenata?5.b Koja je struktura korisnika usluga virtualne asistencije po funkciji?5.c Koja je struktura korisnika usluga virtualne asistencije po spolu?6. Koliko su korisnici zadovoljni suradnjom s virtualnim asistentima?7. Na koliko bi sati tjedno ispitanici angažirali virtualnog asistenta?8. Koji je najbolji načini za pronalazak virtualnog asistenta?9. Što je ispitanicima važno kod odabira virtualnog asistenta?10. Za koji bi segment poslovanja ispitanici angažirali virtualnog asistenta?11. Koliko su ispitanici spremni platiti uslugu virtualne asistencije?12. Ima li angažman VA pozitivan utjecaj na poslovanje i/ili život?13. Znaju li ispitanici da virtualnog asistenta mogu angažirati i fizičke osobe?14. Smatraju li ispitanici da je posao virtualnog asistenta dobra karijerna opcija?15. Koliko bi ispitanika i sami voljeli raditi kao virtualni asistenti?

 

Glavni zaključci istraživanja

Broj virtualnih asistenata se u godinu dana gotovo udvostručio

U posljednjih godinu dana smo na društvenim mrežama često čitali i slušali o virtualnim asistentima i virtualnoj asistenciji. Povećana aktivnost na društvenim mrežama (nerijetko okarakterizirana i kao iskakanje iz paštete) može biti znak povećanja broja virtualnih asistenata, no teško je mjerljiva i ne daje nam odgovor na pitanje radi li se povećanju broja ili su pak oni ‘stari’ postali glasniji.
 
Da se zaista radi o povećanju, a ne tek o novopronađenom glasu, govori nam sljedeći podatak iz istraživanja:
notion image
👩🏻‍💻
Gotovo pola ispitanih virtualnih asistenata (45%) se virtualnom asistencijom bavi 0 - 11 mjeseci.
Ako ih se pola virtualnom asistencijom bavi manje od godinu dana, možemo zaključiti da se broj virtualnih asistenata u godinu dana gotovo udvostručio.
 
U prošlogodišnjem istraživanju o virtualnim asistentima u Hrvatskoj došli smo do procjene da je u Hrvatskoj u 2020. godini bilo aktivno oko stotinu virtualnih asistenata, odnosno 50 - 100 u konzervativnoj procjeni, a 100 - 150 u nešto optimističnoj procjeni broja aktivnih virtualnih asistenata u Hrvatskoj. Do tih smo brojeva došli anketom i analizom profila na stranim i domaćim platformama te pregledom web stranica virtualnih asistenata.
Uzevši u obzir:
 • rezultate prošlogodišnjeg istraživanja i procjenu da je 2020. godine u Hrvatskoj bilo oko stotinu aktivnih virtualnih asistenata,
 • višestruko povećanje broja ispitanika koji su se deklarirali kao virtualni asistenti - s 12 (2020) na 56 (2021) u istraživanju,
 • da se 45% ispitanih virtualnih asistenata ove godine virtualnom asistencijom bavi 0 - 11 mjeseci,
dolazimo do sljedećeg zaključka:
 
👩🏻‍💻
Krajem 2021. godine u Hrvatskoj je aktivno oko 200 virtualnih asistenata.
 
Velik broj novih virtualnih asistenata objašnjava i promjenu koju smo uočili pri pitanju o tome bave li se virtualni asistenti virtualnom asistencijom primarno ili sekundarno. 2020. godine 58% ispitanih virtualnih asistenata odgovorio je da se virtualnom asistencijom bavi primarno i da im je to glavni izvor prihoda. Ove se godine to promijenilo: udio virtualnih asistenata kojima je virtualna asistencija primaran izvor prihoda je pao na 29% ispitanih virtualnih asistenata.

“Poslove virtualnog asistenta tek sam započela raditi, tako da i sama još tražim sebe i nove klijente. Imam samo 2 klijenta za sada za koja povremeno radim, a željela bih puno više, na čemu svakodnevno radim i trudim se pronaći.”

Kod zanimanja koje se oslanja na preporuke takav trend nije iznenađenje. Da bi stekli dovoljan broj klijenata i da bi im virtualna asistencija postala primarni izvor prihoda, potrebno je vrijeme. Čak 54% virtualnih asistenata navodi da su im preporuke i poznanstva kanal kojim dobivaju najviše klijenata, a i sami (potencijalni) klijenti potvrđuju važnost preporuka. 64% ostalih ispitanika (potencijalni ili postojeći klijenti) navode preporuke kao najbolji način za pronalazak virtualnog asistenta.

“Prekratko imam otvoren obrt da bih nešto detaljnije napisala o tome, i to mi nije primarna djelatnost jer prilično vremena treba za prije svega objasniti što radim i zašto bi im to uopće trebalo. Zato se ne baziram samo na toj djelatnosti.”

Prirodno je da virtualni asistent koji se tek počeo baviti tim poslom nema preporuka, pa u početku teško dolazi do klijenata te se mora snalaziti i nuditi i druge usluge, a virtualna asistencija mu postaje sekundarni izvor prihoda.
 

Puno ljudi (još uvijek) nikad nije čulo za virtualne asistente

Na pitanje “Kada ste prvi puta čuli za virtualne asistente?” prošle je godine 22% ispitanika odgovorilo “Upravo sada”. Isti smo odgovor ove godine dobili od nešto manjeg dijela ispitanika, pa možemo reći da iskakanje iz paštete ima pozitivan utjecaj na opću svijest o virtualnoj asistenciji. Ipak, i ove je godine 18% ispitanika odgovorilo da su prvi puta čuli za virtualne asistente “Upravo sada”, odnosno tek kada smo ih zamolili da ispune naš upitnik.
 

“Pojam VA u Hrvatskoj uglavnom je nepoznanica, pa traženje klijenata i objašnjavanje iziskuje puno napora.”

“Nisam nikada čuo za virtualnog asistenta.”

Slabo poznato zanimanje kojega mnogi nisu ni svjesni, a treba im upravo takva pomoć. Preporuka: veliki zajednički rad na awarenessu.”

 
Petina se možda ne čini tako puno, no uzorak naših ispitanika je specifičan: svi su ispitanici na upitnik odgovorili putem interneta, svi svakodnevno provode po nekoliko sati na tom istom internetu, visokoobrazovani su - i ako od nekoga očekujete da bude dobro informiran, to su upravo ti ljudi. Pa opet, svaki peti nikada nije čuo za virtualne asistente, iako je to zanimanje u svijetu dobro poznato već nekoliko desetljeća.
Virtualnim asistentima stoga ne preostaje ništa drugo nego da nastave iskakati iz paštete, ili kao što kaže jedan od ispitanika, da “zajednički rade na awarenessu”. Jedino glasnim pričanjem o tome tko su, što konkretno rade, kako i kome mogu pomoći, virtualni asistenti sami mogu podići svijest o virtualnoj asistenciji.
 
👩🏻‍💻
Virtualni asistenti (VA) su vanjski suradnici koji pružaju uslugu virtualne asistencije
 • na daljinu, putem računala i interneta
 • rade iz vlastitog prostora
 • imaju svoju računalnu i drugu opremu
notion image
 
Iako još uvijek nezanemariv broj ljudi ne zna tko su virtualni asistenti i što rade, ohrabruje činjenica da je sve manje zabluda o virtualnim asistentima. 2020. godine je 21% ispitanika vjerovalo da, žele li surađivati s virtualnim asistentom, sami moraju virtualnom asistentu kupiti računalo i ostalu opremu. 2021. godine je tek 2% ispitanika u toj zabludi, dok preostalih 98% sada zna da virtualnom asistentu ne moraju kupovati računalo ni ostalu opremu jer virtualni asistenti rade na svojoj opremi.
 

Virtualni asistenti ne pomažu samo direktorima i vlasnicima poduzeća

U strukturi klijenata prevladavaju pravne osobe. 58,93% virtualnih asistenata surađuje isključivo s pravnim osobama (poduzeća, obrti, organizacije), dok ih 35,71% surađuje i s pravnim i s privatnim (fizičkim) osoba. Tek 5,36% virtualnih asistenata surađuje isključivo s privatnim osobama.
Najveći udio virtualnih asistenata u Hrvatskoj surađuje isključivo s domaćim klijentima (46,43%), dok ih manji dio (17,86%) surađuje isključivo sa stranim klijentima. Ostali surađuju i s domaćim i stranim klijentima.
Iako domaći virtualni asistenti najčešće surađuju s domaćim klijentima, kada smo ih pitali koji klijenti su spremniji na suradnju s virtualnim asistentima odgovori koje smo dobili pokazuju da su to strani klijenti. Na skali od 1 (nisu uopće spremni) do 5 (izuzetno su spremni) virtualni asistenti su spremnost na suradnju domaćih klijenata ocijenili prosječnom ocjenom od 2,7, dok su stranim klijentima za spremnost za suradnju s virtualnim asistentima dodijelili prosječnu ocjenu od 4,2.
notion image
Razlozi zbog kojih većina domaćih virtualnih asistenata bira surađivati s domaćim klijentima, iako su strani spremniji na takvu vrstu suradnje, najvjerojatnije leže jednim dijelom u jezičnoj barijeri, a drugim dijelom u boljem poznavanju domaćih propisa i poslovnih običaja.
 
Iako zanimanje virtualnog asistenta svoje korijene vuče iz zanimanja tajnice čije su usluge koristili gotovo isključivo vlasnici poduzeća, direktori i visokopozicionirani manageri, struktura korisnika usluga virtualnih asistenata danas nam govori kako je s tim tradicionalnim zanimanjem ostalo malo dodirnih točaka.
Virtualni asistenti se danas integriraju u timove i pomažu ne samo vlasnicima i direktorima već i ostalim zaposlenicima. Najveći udio (31,43%) korisnika usluga virtualnih asistenata se deklarira kao radnik/zaposlenik.
U praksi to izgleda tako da primjerice vlasnik ili direktor nekog IT poduzeća angažira virtualnog asistenta koji onda pomaže cijelom jednom timu developera unutar tog poduzeća i za sve njih odrađuje razne administrativne i operativne zadatke.
 

Administracija kao nosivi stup virtualne asistencije

Iako je paleta usluga koje virtualni asistenti pružaju vrlo široka istraživanje pokazuje da su upravo usluge vezane uz administrativne poslove te koje virtualni asistenti najčešće pružaju. Od svih usluga koje nude, 69,64% virtualnih asistenta pruža i administrativne usluge, a 33,93% kaže da im upravo administrativne usluge donose naviše prihoda.
 
Top 5 usluga koje virtualni asistenti nude:
 1. Administracija 69,64%
 1. Organizacija sastanaka/putovanja/događanja 37,50%
 1. Usluge digitalnog marketinga 23,21%
 1. Pisanje članaka/blogova/postova 21,43%
 1. Savjetovanje 19,64%
 
Top 5 usluga koje virtualnim asistentima donose najviše prihoda:
 1. Administracija 33,93%
 1. Izrada i vođenje projekata 14,29%
 1. Usluge digitalnog marketinga 14,29%
 1. Prevođenje 7,14%
 1. Računovodstveno-knjigovodstvene usluge 7,14%
 
Top 5 područja poslovanja za koje bi (potencijalni) klijenti angažirali virtualnog asistenta:
 1. Administracija i operativni poslovi 32,41%
 1. Marketing 21,72%
 1. Računovodstvo i financije 15,17%
 1. Služba za korisnike 10,00%
 1. IT 9,31%
 

Prosječna cijena virtualne asistencije se nije znatno promijenila

2020. godine procijenjena prosječna cijena sata virtualne asistencije iznosila je 115 kuna. Do tog smo podatka došli analizom cijena na platformama i pomoću cjenika dostupnih na web stranicama virtualnih asistenata.
👩🏻‍💻
2021. godine procijenjena prosječna cijena virtualne asistencije iznosi 119 kuna po satu.
Iako je prosječna cijena sata virtualne asistencije iznad 100 kuna, još uvijek više od 60% virtualnih asistenata svoje usluge naplaćuje manje od 100 kuna po satu, a najveći udio (30%) naplaćuje svoju uslugu 76 - 100 kuna po satu.
Vrlo je slična situacija i kada ostale ispitanike (potencijalne i postojeće klijente) pitamo koliko su oni spremni platiti uslugu virtualne asistencije: 63% ispitanika je uslugu virtualne asistencije spremno platiti do 100 kuna po satu, a 37% ispitanika spremno je platiti više od 100 kuna po satu. Ohrabruje i podatak da je 14% ispitanika uslugu virtualne asistencije spremno platiti više od 200 kuna po satu, a među onima koji su uslugu virtualne asistencije već koristili taj se udio penje iznad 17%.
 
Kada pričamo o satnicama virtualnih asistenata, važno je ne zaboraviti da virtualni asistenti ne rade za neto plaću (nisu zaposleni kod poslodavca), već su najčešće samozaposleni kao obrtnici (uglavnom obrtnici s paušalnim oporezivanjem). To znači im jedan dio naknade koju naplate odlazi na mjesečne obveze prema državi.
Dodatno, virtualni asistenti koji svoje usluge naplaćuju po satu, naplaćuju isključivo efektivne, tj. produktivne sate. Takvim načinom rada i poštenim mjerenjem radnih sati virtualni asistent u radnom danu može naplatiti tek oko 3-4 sata svog rada. Strana istraživanja (Vouchercloud) govore o tome da je prosječan uredski radnik u osmosatnom radnom danu produktivan samo 2 sata i 53 minute. Nekome tko nikad nije radio na timer i gasio sat za svaku pauzu, ta se brojka može činiti pretjerana ili nevjerojatna, no iz vlastitog iskustva možemo potvrditi da je istinita i realna. Virtualni asistenti koji obave istu količinu posla kao u klasičnome osmosatnom radnom vremenu, na kraju dana rijetko na timeru ugledaju više od 4 sata koje će naplatiti klijentu.
Uz to, virtualni asistenti nemaju fiksno radno vrijeme, već rade po potrebi. Ima dana kada klijenti trebaju više pomoći, ima dana kada je zadataka manje. Kada zadataka nema, nema ni sati koji se mogu naplatiti.
Virtualni asistenti osim rada za klijente rade i na svome vlastitom poslovanju kao i svi drugi poduzetnici, jer oni to i jesu. Vrijeme koje provedu vodeći svoje poslovanje (marketing, prodaja, administracija, knjigovodstvo...), također je vrijeme koje provedu radeći, no to se vrijeme ne uračunava u radne sate koji se mogu naplatiti.
Imajući sve to na umu smatramo da su 3 sata virtualne asistencije dnevno realno radno opterećenje za virtualne asistente i ekvivalent punome radnom vremenu prosječnoga uredskog zaposlenika. To ne znači da virtualni asistenti rade samo 3 sata dnevno - već da u prosjeku mogu naplatiti samo 3 sata dnevno, ili 66 sati mjesečno (22 radna dana).
U sljedećoj tablici donosimo procjenu mjesečnih primitaka temeljenju na 66 radnih sati za one virtualne asistente koji su poslovali kao obrtnici s paušalnim oporezivanjem u 2021. godini. Tablica zorno prikazuje stvarni “mjesečni učinak” koji pojedina cijena sata rada ima za virtualnog asistenta.
 
notion image
Virtualni asistent s prosječnom satnicom od 119 kuna je na kraju mjeseca zaradio 6.457 kuna nakon što je podmirio osnovne obveze prema državi.
Od tog iznosa virtualni asistent je morao pokriti svoje životne troškove, ali i ostale troškove poslovanja. Troškovi poslovanja se odnose na redovne troškove poput troškova banke i režija za svoj kućni ured, do povremenih troškova poput nabavke računala, računalnih programa, izrade web stranice i oglašavanja i svih drugih troškova vođenja poslovanja.
Virtualni asistent koji je radio za 75 kuna po satu sve je ove troškove morao pokriti sa 3.606 kuna mjesečno koliko mu je ostalo nakon obveznih davanja državi.
 

Svijetom virtualne asistencije vladaju visokoobrazovane i zadovoljne žene s iskustvom

Svijetom virtualne asistencije vladaju žene (91%), virtualni asistenti su visokoobrazovani (82%) i stariji od 30 godina (84%) te imaju prethodno radno iskustvo od minimalno 3 godine (82%).
👩🏻‍💻
Prosječan hrvatski virtualni asistent je virtualna asistentica koja:
 • ima oko 40 godina i ženskog je spola,
 • visokoobrazovana je i ima više od 10 godina prethodnog radnog iskustva,
 • ima napredna informatička znanja i tehnološki je pismena,
 • dnevno provodi više od 8 sati na internetu i voli promjene,
 • virtualnom asistencijom se bavi oko godinu dana,
 • samozaposlena je i posluje putem paušalnog obrta,
 • radi za klijente (tvrtke) koje pronalazi putem preporuka i poznanstava,
 • nudi administrativne usluge i te joj donose najviše prihoda,
 • posao virtualnog asistenta ju ispunjava i jako je zadovoljna.
“Zaista sam zadovoljna dosadašnjim angažmanima iako su tu većim dijelom strani klijenti - domaći nisu još spremni na takvu vrstu usluge jer im je nepoznata. Teško delegiraju i prihvaćaju nove osobe ako nisu njihovi zaposlenici. Treba još poraditi na prepoznatljivosti naših usluga.”
 
Na svakih deset virtualnih asistenata ženskog spola dolazi tek jedan muški kolega, odnosno 91% virtualnih asistenata su žene.
Ovoliki udio žena ukazuje na to da je virtualna asistencija tzv. pink-collar zanimanje. Pink-collar (ružičasti ovratnik) zanimanja su ona u kojima dominiraju žene i smatraju se zanimanjima koja su manje cijenjena i slabije plaćena (izvor: UAB Institute for Human Rights, 2019).
To je osnovni razlog zašto činjenicu da svijetom virtualne asistencije dominiraju žene ne slavimo, već ju vidimo kao prostor za napredak. Sve dok nam u svijetu virtualnih asistenata kronično nedostaje muških kolega, to je znak da je zanimanje kojim se bavimo manje cijenjeno i da se smatra kako je to posao koji može raditi svatko - pa je posljedično i slabije plaćeno.
Činjenica je da virtualni asistenti danas ne rade samo najjednostavnije ‘no-brainer’ poslove - no sve dok su spremni pametne poslove raditi za izrazito niske naknade, drugi ih neće cijeniti.
Sve dok žene koje su visokoobrazovane, imaju napredna informatička znanja i vještine i impozantno radno iskustvo, pristaju raditi za satnice koje su jednake ili tek nešto više od studentskih, zanimanje virtualnog asistenta u Hrvatskoj neće postati cijenjeno niti će privući više muških kolega.
Virtualni asistenti moraju sami početi više cijeniti svoje znanje, vještine i svoj rad, ako žele da ih i drugi shvate ozbiljno i da ih počnu više cijeniti.
 

 
U nastavku donosimo detalje i sve odgovore i rezultate na 45 pitanja iz upitnika i nadamo se da će biti od pomoći kako svim našim kolegama virtualnim asistentima, tako i onima kojima virtualni asistenti mogu pomoći u njihovom poslovanju.

Socio-demografske karakteristike ispitanika

1. Dobne skupine ispitanika

notion image
👩🏻‍💻
Virtualni asistenti
 • 84% ispitanih virtualnih asistenata starije je od 30 godina, a najveći udio (39%) se nalazi u dobnoj skupini od 30 do 39 godina.
 • Među ispitanim virtualnim asistentima nemamo ni jednog VA u studentskoj populaciji (dobna skupina 18 - 24 godina).
👥
Ostali ispitanici
 • 85% ostalih ispitanika starije je od 30 godina, a najveći udio (45%) se nalazi u dobnoj skupini od 30 do 39 godina.

2. Udio žena i muškaraca

notion image
👩🏻‍💻
Virtualni asistenti
 • 91% ispitanih virtualnih asistenata čine žene. Od ukupno 56 ispitanih virtualnih asistenata bilo je 5 muškaraca i 51 žena.
👥
Ostali ispitanici
 • Žene čine većinu (68%) i među ostalim ispitanicima.

3. Udio ispitanika po županijama

notion image
👩🏻‍💻
Virtualni asistenti
 • Najveći broj ispitanih virtualnih asistenata dolazi iz Grada Zagreba (23%) i Primorsko-goranske županije (23%).
👥
Ostali ispitanici
 • Iako najveći broj ostalih ispitanika dolazi iz Zagreba (30%), imali smo ispitanike i iz svih drugih županija uz -iznimku Ličko-senjske županije (0 ispitanika).

4. Stupanj obrazovanja ispitanika

notion image
👩🏻‍💻
Virtualni asistenti
 • Struktura ispitanih virtualnih asistenata pokazuje da su virtualni asistenti većinom visokoobrazovani. 82% ispitanih VA ima završen barem preddiplomski studij.
👥
Ostali ispitanici
 • Struktura ostalih ispitanika je također pretežito visokoobrazovana.

5. Primarno područje djelatnosti ispitanika

notion image
👩🏻‍💻
Virtualni asistenti
 • Virtualni asistenti se većinom svrstavaju u Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (39,29%), a slijede djelatnosti iz područja Informacija i komunikacija (14,29%) i Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (12,50%).
👥
Ostali ispitanici
 • Ostali ispitanici se većinom svrstavaju u djelatnosti iz područja Informacija i komunikacija (20,06%), a slijede djelatnosti Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (12,39%) i djelatnosti iz područja Obrazovanja (10,32%).

6. Veličina organizacije u kojoj su ispitanici zaposleni ili čiji su vlasnik

notion image
👩🏻‍💻
Virtualni asistenti
 • 48% virtualnih asistenata je samozaposleno, a 19,64% ih je u mikro poduzećima (< 10 zaposlenih).
👥
Ostali ispitanici
 • Najviše ostalih ispitanika (25,37%) je u velikim poduzećima (> 250 zaposlenih).

7. Samoprocjena razine informatičkog znanja i tehnološke pismenosti ispitanika

notion image
👩🏻‍💻
Virtualni asistenti
 • 84% virtualnih asistenata svoje informatičko znanje i tehnološku pismenost procjenjuje kao iznadprosječno (57% napredno + 27% izvanredno).
👥
Ostali ispitanici
 • 62% ostalih ispitanika svoje informatičko znanje i tehnološku pismenost procjenjuje kao iznadprosječno.

8. Koliko sati dnevno ispitanici provode na internetu?

notion image
👩🏻‍💻
Virtualni asistenti
 • Većina virtualnih asistenata (53,57%) dnevno provodi više od 8 sati na internetu.
👥
Ostali ispitanici
 • Većina ostalih ispitanika (34,21%) provodi od 5 do 8 na internetu dnevno.

9. Vole li ispitanici promjene?

notion image
👩🏻‍💻
Virtualni asistenti
 • Virtualni asistenti vole promjene (95%).
👥
Ostali ispitanici
 • Ostali ispitanici također većinom vole promjene (76%).
 

Odgovori na pitanja iz upitnika po grupama ispitanika

Virtualni asistenti

1. Koliko dugo se virtualni asistenti bave virtualnom asistencijom?

Pitanje iz upitnika: Koliko dugo radite kao virtualni asistent?
notion image

2. Koliko je prethodno radno iskustvo virtualnih asistenata?

Pitanje iz upitnika: Koliko ste radnog iskustva imali prije no što ste počeli raditi kao virtualni asistent?
notion image

3. Je li virtualna asistencija primarni ili sekundarni izvor prihoda?

Pitanje iz upitnika: Bavite li se virtualnom asistencijom primarno ili sekundarno?
notion image

4. Koji je primarni oblik poslovanja putem kojeg VA pružaju usluge?

Pitanje iz upitnika: Odaberite primarni oblik poslovanja putem kojeg pružate usluge virtualne asistencije.
notion image

5. Koja je struktura klijenata prema lokaciji?

Pitanje iz upitnika: Struktura Vaših klijenata prema lokaciji.
notion image

6. Koja je struktura klijenata prema vrsti (tvrtke/privatne osobe)?

Pitanje iz upitnika: Struktura Vaših klijenata prema vrsti (tvrtke / privatne osobe).
notion image

7. Putem kojih kanala virtualni asistenti pronalaze klijente?

Pitanje iz upitnika: Putem kojih kanala pronalazite klijente? Odaberite najviše 3 opcije.
notion image

8. Putem kojih kanala virtualni asistenti pronalaze najviše klijenata?

Pitanje iz upitnika: Kojim putem dobivate najviše klijenata? Odaberite samo jedan odgovor.
notion image

9. Koje usluge nude virtualni asistenti?

Pitanje iz upitnika: Koje usluge nudite kao virtualni asistent? Odaberite najviše 3 opcije (ako nudite više od toga, odaberite 3 najčešće).
notion image

10. Koja usluga donosi najviše prihoda virtualnim asistentima?

Pitanje iz upitnika: Koja usluga vam donosi najviše prihoda? Odaberite jednu opciju.
notion image

11. Naplaćuju li virtualni asistenti svoje usluge po satu ili paušalno?

Pitanje iz upitnika: Radite li obračun po satu ili ugovarate fiksne mjesečne (tjedne) iznose?
notion image

12. Koliko sati tjedno virtualni asistenti rade kao virtualni asistenti?

Pitanje iz upitnika: Koliko sati tjedno provedete radeći kao virtualni asistent za klijente?
notion image

13. Rade li virtualni asistenti vikendom i praznikom?

Pitanje iz upitnika: Radite li vikendom i praznikom?
notion image

14. Koje su najveće prednosti posla virtualnog asistenta?

Pitanje iz upitnika: Što smatrate prednostima posla virtualnog asistenta? Odaberite najviše 3 opcije.
notion image

15. Koliko su virtualni asistenti zadovoljni svojim poslom?

Pitanje iz upitnika: Koliko Vas posao virtualnog asistenta ispunjava i koliko ste zadovoljni tim poslom? Odgovori na skali od “1 - Uopće nisam zadovoljan/a” do “5 - Jako sam zadovoljan/a”.
notion image

16. Dolaze li virtualni asistenti lako ili teško do novih klijenata?

Pitanje iz upitnika: Koliko lako pronalazite klijente i poslove kao virtualni asistent?
notion image

17. Kolike su razlike u spremnosti domaćih i stranih klijenata na suradnju s VA?

Pitanje iz upitnika: Procijenite spremnost domaćih i stranih klijenata na suradnju s virtualnim asistentima. Odgovori na skali od “1 - Nisu uopće spremni (otvoreni) za to” do “5 - Izuzetno su spremni”.
notion image

18. Znaju li drugi ljudi tko/što je virtualni asistent (VA)?

Pitanje iz upitnika: Kada nekome kažete da radite kao virtualni asistent, koliko morate objašnjavati što to znači?
notion image

19. Smatraju li virtualni asistenti da je virtualna asistencija cijenjeno zanimanje?

Pitanje iz upitnika: Smatrate li da je posao virtualnog asistenta cijenjeno zanimanje? Odgovori na skali od “1 - Uopće nije cijenjeno” do “5 - Iznimno je cijenjeno”.
notion image

20. Žele li virtualni asistenti zamijeniti svoj VA posao za klasični stalni posao?

Pitanje iz upitnika: Biste li posao virtualnog asistenta rado zamijenili za stalni posao u nekoj tvrtki?
notion image

21. Koliku prosječnu cijenu sata rada postižu virtualni asistenti?

Pitanje iz upitnika: Koja je prosječna cijena sata virtualne asistencije koju postižete?
notion image

Ostali ispitanici

 

1. Koja je prva asocijacija ispitanika na spomen virtualnog asistenta?

Pitanje iz upitnika: Koja je Vaša prva asocijacija na spomen 'virtualnog asistenta'?
notion image

2. Kada su ispitanici prvi puta saznali za virtualne asistente?

Pitanje iz upitnika: Kada ste prvi puta čuli i saznali za virtualne asistente (ljude koji se bave virtualnom asistencijom)?
notion image

3. Što, po mišljenju ispitanika, rade i koje usluge nude virtualni asistenti?

Pitanje iz upitnika: Što sve virtualni asistenti rade? Odaberite sve one usluge za koje znate da ih virtualni asistenti pružaju.
notion image

4. Koje tvrdnje o virtualnim asistentima ispitanici smatraju točnima?

Pitanje iz upitnika: Koje od niže navedenih tvrdnji su TOČNE?
notion image

5.a Koliko je ispitanika koristilo usluge virtualnih asistenata?

Pitanje iz upitnika: Jeste li ikada koristili usluge virtualnog asistenta?
notion image
notion image

5.b Koja je struktura korisnika usluga virtualne asistencije po funkciji?

notion image

5.c Koja je struktura korisnika usluga virtualne asistencije po spolu?

notion image

6. Koliko su korisnici zadovoljni suradnjom s virtualnim asistentima?

Pitanje iz upitnika: Koliko ste (bili) zadovoljni suradnjom s virtualnim asistentom?
notion image

7. Na koliko bi sati tjedno ispitanici angažirali virtualnog asistenta?

Pitanje iz upitnika: Na koliko sati tjedno ste angažirali virtualnog asistenta ili to planirate u budućnosti?
notion image

8. Koji je najbolji načini za pronalazak virtualnog asistenta?

Pitanje iz upitnika: Koji je najbolji način za pronalazak virtualnog asistenta?
notion image

9. Što je ispitanicima važno kod odabira virtualnog asistenta?

Pitanje iz upitnika: Što je najvažnije kod odabira virtualnog asistenta?
notion image

10. Za koji bi segment poslovanja ispitanici angažirali virtualnog asistenta?

Pitanje iz upitnika: Za koji segment poslovanja ste angažirali virtualnog asistenta (ili to planirate u budućnosti)?
notion image

11. Koliko su ispitanici spremni platiti uslugu virtualne asistencije?

Pitanje iz upitnika: Koja je najviša cijena sata virtualne asistencije koju ste spremni platiti?
notion image

12. Ima li angažman VA pozitivan utjecaj na poslovanje i/ili život?

Pitanje iz upitnika: Smatrate li da angažman virtualnog asistenta može imati pozitivan utjecaj na Vaše poslovanje i/ili život?
notion image

13. Znaju li ispitanici da virtualnog asistenta mogu angažirati i fizičke osobe?

Pitanje iz upitnika: Znate li da virtualnog asistenta možete angažirati i kao fizička osoba (ne morate imati tvrtku)?
notion image

14. Smatraju li ispitanici da je posao virtualnog asistenta dobra karijerna opcija?

Pitanje iz upitnika: Biste li posao virtualnog asistenta preporučili kao dobru karijernu opciju svojim poznanicima, kolegama, prijateljima ili članovima obitelji?
notion image

15. Koliko bi ispitanika i sami voljeli raditi kao virtualni asistenti?

Pitanje iz upitnika: Biste li sami voljeli raditi kao virtualni asistent?
notion image

 
💙
Veliko HVALA svima koji su sudjelovali u ovom istraživanju!
 

 
 
Go2human Hub je brand Ljudomata.
Go2human Hub je brand Ljudomata.
U Hubu spajamo virtualne asistente i tvrtke i pomažemo im izgraditi dobar i pouzdan poslovni odnos.

LJUDOMAT, obrt za usluge, vl. Sanja Veletanlić Adresa: Crvenog križa 15, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 96547419905 | Email: info@go2human.com IBAN HR0924020061140358347 | Banka: Erste & Steiermärkische Bank d.d.