Politika privatnosti

Politika privatnosti

OBAVIJEST O PRIVATNOSTI

Vaše povjerenje nam je važno

Go2human Hub je brand Ljudomata.
Tvrtka Ljudomat posebnu brigu posvećuje zaštiti osobnih podataka naših virtualnih asistenata, klijenata, kao i posjetitelja web stranice – zbog čega prikupljamo isključivo podatke koji su potrebni da bismo Vam mogli pružiti određenu uslugu.
U našoj Obavijesti o privatnosti možete doznati: koje vrste podataka obrađujemo, zbog čega to činimo, s kojom pravnom osnovom, tko može imati pristup podacima te prava koja imate sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka.

Voditelj obrade

LJUDOMAT, obrt za usluge, vl. Sanja Veletanlić
Adresa: Crvenog križa 15, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 96547419905

Prikupljanje i obrada podataka

Prijave virtualnih asistenata u Hub – obvezni podaci

Kako biste se prijavili u Hub kao virtualni asistent, putem upitnika tražimo podatke koji su potrebni za sklapanje suradnje
 • Vrsta podataka: Ime i prezime, podaci tvrtke, e-mail adresa, broj mobitela, online portfolio, željeni poslovi, senioritet, specijalizacija, video predstavljanje, ostale usluge koje nudite, ostali obvezni podaci u upitniku
 • Pravna osnova:
   1. Podaci potrebni za sklapanje ugovornog odnosa
   1. Privola ako asistent želi da zadržimo podatke za slučaj naknadne suradnje
 • Rok zadržavanja:
   1. Podaci u ugovoru - 5 godina
    1. Ostali podaci: 60 dana ako asistent nije primljen u Hub / godinu dana od zadnje aktivnosti u Hubu
   1. Do povlačenja privole - najduže godinu dana
 • IzvrÅ¡itelji obrade: Google – putem Google Forms upitnika, NotionForms - putem Notion Form upitnika, Notion – interna baza asistenata

Prijave virtualnih asistenata u Hub – neobvezni podaci

Dio podataka u upitniku nije obvezan za ispunjavanje, ali je dobrodošao kako bismo imali više informacija za potencijalnu suradnju.
 • Vrsta podataka: web, Linkedin, linkovi na druÅ¡tvene mreže, online portfolio, ostali neobvezni podaci iz upitnika
 • Pravna osnova:
   1. Legitimni interes
   1. Privola ako asistent želi da zadržimo podatke za slučaj naknadne suradnje
 • Rok zadržavanja:
   1. 60 dana ako asistent nije primljen u Hub / godinu dana od zadnje aktivnosti u Hubu
   1. Do povlačenja privole - najduže godinu dana
 • IzvrÅ¡itelji obrade: Google – putem Google Forms upitnika, NotionForms - putem Notion Form upitnika, Notion – interna baza asistenata

Spajanje virtualnog asistenta s klijentom

Kako bismo spojili asistenta s potencijalnim klijentom, prosljeđujemo mu najvažnije podatke o asistentu kako bi procijenio je li dobar odabir za njegove potrebe.
 • Vrsta podataka: Ime i prezime, kontakt (email, telefon), podaci o prethodnom iskustvu, vjeÅ¡tinama i znanju, javno dostupan portfolio, rezultati testiranja znanja i vjeÅ¡tina (ako su provedeni), podaci o dostupnosti, prethodne ocjene/preporuke klijenata Huba
 • Pravna osnova: Legitimni interes
 • Rok zadržavanja: godinu dana od posljednje aktivnosti u Hubu
 • IzvrÅ¡itelji obrade: Notion – interna baza asistenata, klijent

Prijava klijenata u Hub – obvezni podaci

Kako biste se prijavili u Hub kao klijent, putem upitnika tražimo podatke koji su potrebni za sklapanje suradnje.
 • Vrsta podataka: Ime i prezime, podaci o tvrtki, e-mail, posao za koji je potreban asistent, pitanja o suradnji
 • Pravna osnova:
   1. Podaci potrebni za sklapanje ugovornog odnosa
   1. Privola ako klijent želi da zadržimo podatke za slučaj naknadne suradnje
 • Rok zadržavanja:
   1. Podaci u ugovoru - 5 godina.
    1. Ostali podaci: 60 dana ako nije primljen u Hub / godinu dana od zadnje aktivnosti u Hubu
   1. Do povlačenja privole - najduže godinu dana
 • IzvrÅ¡itelji obrade: Google – putem Google Forms upitnika, NotionForms - putem Notion Form upitnika, Notion – interna baza klijenata

Prijava klijenata u Hub – neobvezni podaci

Dio podataka u upitniku nije obvezan za ispunjavanje, ali je dobrodošao kako bismo imali više informacija za potencijalnu suradnju.
 • Vrsta podataka: telefon, očekivanja i komentari
 • Pravna osnova:
   1. Legitimni interes
   1. Privola ako klijent želi da zadržimo podatke za slučaj naknadne suradnje
 • Rok zadržavanja:
   1. 60 dana ako nije primljen u Hub / godinu dana od zadnje aktivnosti u Hubu
   1. Do povlačenja privole - najduže godinu dana
 • IzvrÅ¡itelji obrade: Google – putem Google Forms upitnika, NotionForms - putem Notion Form upitnika, Notion – interna baza klijenata

Pretplata na newsletter

Pretplata na Email newsletter za primanje vijesti o svim aktivnostima, zbivanjima i novitetima iz Go2human Huba.
 • Vrsta podataka: e-mail adresa
 • Pravna osnova: privola
 • Rok zadržavanja: do povlačenja privole
 • IzvrÅ¡itelji obrade: Sendinblue, Mailerlite

Feedback na aktivnu suradnju

Feedback (ocjena zadovoljstva) postojećih klijenata i asistenata na aktivne suradnje.
 • Vrsta podataka: Ime i prezime, podaci o tvrtki, ocjena suradnje
 • Pravna osnova: Legitimni interes
 • Rok zadržavanja: godinu dana od posljednje aktivnosti u Hubu
 • IzvrÅ¡itelji obrade: NotionForms

Slanje materijala nakon održanih radionica

Slanje dodatnih vezanih materijala polaznicima radionica.
 • Vrsta podataka: Ime i prezime, podaci o tvrtki, email adresa
 • Pravna osnova: Legitimni interes
 • Rok zadržavanja: 60 dana
 • IzvrÅ¡itelji obrade: NotionForms

Istraživanje o virtualnim asistentima u Hrvatskoj

Sve informacije o vrsti podataka, pravnoj osnovi, roku zadržavanja i izvršiteljima pronađite na sljedećoj poveznici:
🔎
Istraživanje o virtualnim asistentima u Hrvatskoj [2021]

Live streamovi

Podaci koje obrađujemo prilikom održavanja live streamova na Youtubeu, Linkedinu i Facebooku.
 • Kategorije ispitanika: Gosti live streama, komentatori
 • Vrsta podataka: ime i titula gosta, video i audio zapis gosta; ime, fotografija i komentari komentatora
 • Pravna osnova: legitimni interes
 • Rok zadržavanja: snimke streamova ostaju na Go2Human Hub kanalima – do eventualnog brisanja
 • IzvrÅ¡itelji obrade: Google, Linkedin, Twitter i Facebook

Organizacija konferencija i događanja

Prodaja ulaznica za događanje putem Entrio platforme
 • Vrsta podataka: Ime i prezime, e-mail adresa, naziv tvrtke
 • Pravna osnova: Podaci potrebni za izdavanje računa i kontrolu ulaza
 • Rok zadržavanja: 5 godina
 • IzvrÅ¡itelji obrade: Entrio tehnologije d.o.o.
Organizacija darivanja za posjetitelje događanja
 • Vrsta podataka: Ime i prezime, e-mail adresa, broj ulaznice
 • Pravna osnova: Legitimni interes
 • Rok zadržavanja: Godinu dana od zadnje aktivnosti darivanja
 • IzvrÅ¡itelji obrade: NotionForms
Prijave predavača, panelista i volontera za sudjelovanje na događanju
 • Vrsta podataka: Ime i prezime, e-mail adresa, naziv tvrtke
 • Pravna osnova: Legitimni interes
 • Rok zadržavanja: popis aktivnih predavača i panelista ostaje na web stranicama događanja do eventualnog brisanja, a podaci o neaktivnima se briÅ¡u godinu dana od posljednje aktivnosti događanja
 • IzvrÅ¡itelji obrade: NotionForms

Koja su prava ispitanika i kako ih ostvariti

Ispitanici Ljudomata imaju mogućnost ostvarenja prava na:
 • Pristup osobnim podacima
 • Ispravak netočnih podataka
 • Prenosivost podataka
 • Brisanje osobnih podataka
 • Ograničenje obrade
 • Ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka
 
Ostvarenje prava možete zatražiti:
 • slanjem maila na adresu: sanja@go2human.com
 • slanjem zahtjeva na fizičku adresu: Crvenog križa 15, 10000 Zagreb, Hrvatska
 
Na našu mail adresu možete se obratiti i za sve druge upite vezane uz prikupljanje i obradu podataka od strane tvrtke Ljudomat.
Na sve zahtjeve se očitujemo u zakonskom roku od trideset dana.
Prigovor na određenu obradu možete uputiti nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka: Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP), na adresu: Selska cesta 136, 10 000 Zagreb; mail adresa: azop@azop.hr

Odnos s izvršiteljima obrade i trećim stranama

Koristimo Google Forms za upitnike putem kojih se možete prijaviti u Hub. Googleova politika privatnosti nalazi se na sljedećem linku: https://policies.google.com/privacy
Koristimo NotionForms za iskazivanje interesa potencijalnih klijenata i suradnika za suradnjom s nama, prikupljanje feedbacka klijenata i asistenata i polaznika radionica, te za slanje materijala polaznicima nakon održanih radionica i prikupljanje odgovora za aktualne natječaje. NotionForms politika privatnosti se nalazi na sljedećem linku: https://notionforms.io/privacy-policy
Koristimo Notion za internu bazu asistenata i klijenata. S Notionom smo potpisali i interni sporazum o zaštiti podataka (DPA). Notionova politika privatnosti: https://www.notion.so/Privacy-Policy-3468d120cf614d4c9014c09f6adc9091
Za slanje newslettera koristimo Sendinblue, s kojim smo potpisali i interni sporazum o zaštiti podataka (DPA). Sendinblue politika privatnosti: https://www.sendinblue.com/legal/privacypolicy/ i MailerLite (MailerLite politika privatnosti: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy)
Koristimo Entrio za prodaju ulaznica za događanja poput konferencija i drugih događanja. Entrio politika privatnosti: https://www.entrio.hr/data-protection-notice
Za obrade osobnih podataka kojima u sklopu suradnje imamo pristup, Ljudomat preuzima ulogu Izvršitelja obrade, a asistenti u Hubu ulogu našeg drugog Izvršitelja. Ljudomat s obje strane potpisuje Sporazume o zaštiti podataka koji detaljno uređuju prava i obveze vezane uz zaštitu podataka tijekom poslovne suradnje.

Sigurnost obrade podataka

Koristimo primjerene organizacijske i tehničke mjere kako bismo zaštitili osobne podatke od gubitka, krađe, kao i neovlaštene upotrebe, korištenja ili modifikacije.
 
Tvrtka Ljudomat je prošla edukaciju o pravima i obvezama koje propisuje Opća uredba o zaštiti podataka.
 
Posljednje izmjene: 15.3.2023.

 
Go2human Hub je brand Ljudomata.
Go2human Hub je brand Ljudomata.
U Hubu spajamo virtualne asistente i tvrtke i pomažemo im izgraditi dobar i pouzdan poslovni odnos.

LJUDOMAT, obrt za usluge, vl. Sanja Veletanlić Adresa: Crvenog križa 15, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 96547419905 | Email: info@go2human.com IBAN HR0924020061140358347 | Banka: Erste & Steiermärkische Bank d.d.