U kojoj mjeri je definiran segment/ segmenti korisnika i njihovi problemi/ potrebe?

Ocjena
✅✅❌
Rezultat (1-3)
2