Sadrži li poslovanje društvenu ili ekološku inovaciju?

Ocjena
✅❌❌
Rezultat (1-3)
1